• Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się uczestnictwo w sesjach coachingowych, organizowanych przez firmę Demos Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Krakowska 110/114 B-26, 02-256 Warszawa – Polska, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252315013 za pośrednictwem platformy ewoluo.com.

Zapisu na sesje coachingowe online uczestnik dokonuje  poprzez formularz na stronie www.ewoluo.com

Dokonanie rezerwacji sesji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sesji online.

Regulamin sesji online

1.Sesja online rozumiana jest jako 60-minutowe spotkanie Klienta z Coachem, realizowane w umówionym, dostępnym na Ewoluo.com terminie, odbywające się poprzez komunikator zoom (z podglądem video lub bez w zależności od oczekiwań Klienta) oraz opłacone w momencie rezerwacji sesji.

2.Przystępując do usługi online Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online.

3.Coachowie Ewoluo.com zobowiązują się do poszanowania reguły poufności prowadzonych rozmów coachingowych oraz dbałości o jakość oferowanej usługi coachingowej. Podczas sesji obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu środków audiowizualnych.

4.Oplata za sesje online: następuje w momencie rezerwacji terminu sesji.

5.Odwołanie sesji: możliwe jest do 48h przed ustalonym terminem z opcją zwrotu uiszczonej opłaty.

6.Zmiana terminu umówionej sesji online: w sytuacji, kiedy sesja nie jest możliwa do zrealizowania ze względu na niezależne od Coacha i Klienta sytuacje, umówione zostaje kolejne spotkanie online.

7.W sytuacji kiedy Klient nie odbywa umówionego spotkania bez poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Coacha, dokonana opłata za sesję nie zostaje zwrócona.

8.Warunkiem skorzystania z usługi jest wpływ środków za umówioną sesję / zablokowanie terminu poprzez opłacenie go przez system ……

9.Warunkiem skorzystania z usługi jest wykupienie voucherów na określoną ilości sesji i zablokowanie terminu poprzez potwierdzenie unikalnym kodem dostępu. Wykupienie voucherów następuje poprzez indywidualne uzgodnienia dot. warunków cenowych oraz opłacenie faktury Vat na wskazane konto Demos Polska Sp. z o.o. w banku Alior, nr rachunku 03 2490 0005 0000 4520 5641 2934.