Krzysztof Mironowicz

Jestem coachem kompetencji menedżerskich i handlowych, umiejętności własnych, w tym profesjonalnej komunikacji oraz Media Relations, prowadzę coachingi w języku angielskim. Łączę doświadczenie telewizyjne z długoletnią praktyką trenerską. Główne dziedziny specjalizacji to komunikacja (m.in. profesjonalne prezentacje, asertywność, prowadzenie spotkań), zarządzanie, organizacja pracy własnej, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, budowanie zespołów projektowych, ZPC, styl coachingowy w zarządzaniu, zarządzanie zespołem sprzedażowym, training on the job.

WYKSZTAŁCENIE KIERUNKOWE: Public Relations – Polsko-Amerykańskie Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu, Politechnika Wrocławska i Central Connecticut State University New Britain, USA oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut filologii polskiej. Certificate for Leadership Effectiveness Analysis Consultants – consultant and coach, Mannheim.

Zamów coaching

Coaching życiowy

coaching menedżerski (przywództwo)