Coaching kryzysowy

To specjalna forma coachingu, która koncentruje się na pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Polega na udzielaniu wsparcia, motywacji i narzędzi potrzebnych do radzenia sobie z trudnościami, stresującymi sytuacjami lub przełomami życiowymi. Może to obejmować różne rodzaje kryzysów, takie jak osobiste straty, problemy zdrowotne, problemy zawodowe, rozpad związku, trudności finansowe lub jakiekolwiek inne sytuacje, które wpływają na dobrostan psychiczny i emocjonalny danej osoby. Coaching kryzysowy nie jest terapią i nie ma na celu leczenia zaburzeń psychicznych. Jeśli osoba doświadcza poważnych trudności emocjonalnych lub potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą, takim jak psycholog lub terapeuta..

Cele coachingu:

Radzenie Sobie z Stresem i Presją: Rozwijanie zdolności do skutecznego radzenia sobie ze stresem. Opracowywanie strategii zarządzania presją w trudnych sytuacjach.
Przezwyciężanie Traumy i Traumatycznych Doświadczeń:Pomoc w procesie przetwarzania traumatycznych wydarzeń. Wspieranie klienta w budowaniu odporności psychicznej.
Znalezienie Perspektywy i Sensu w Kryzysie: Pomoc w znalezieniu sensu i głębszej perspektywy w trudnej sytuacji. Wsparcie w procesie akceptacji zmian wynikających z kryzysu.
Rozwój Umiejętności Przystosowawczych: Rozwijanie elastyczności i zdolności do przystosowywania się do zmieniających się warunków. Osiąganie równowagi między utrzymaniem stabilności a otwartością na zmiany.
Zarządzanie Emocjami w Sytuacji Kryzysowej: Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i zarządzania emocjami. Wspieranie w utrzymaniu równowagi emocjonalnej w trudnych sytuacjach.
Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych: Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach. Wspieranie w budowaniu klarowności i otwartości w kontaktach z innymi.
Podtrzymywanie i Odbudowa Relacji: Pomoc w utrzymaniu i odbudowie relacji, które mogły ucierpieć w wyniku kryzysu. Wspieranie w nawiązywaniu nowych, zdrowych relacji.
Znalezienie Nowych Perspektyw i Opcji: Odkrywanie nowych ścieżek i opcji rozwoju poza obecną sytuacją kryzysową. Wspieranie w procesie podejmowania mądrych decyzji.
Zapobieganie Wypaleniu Zawodowemu: Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Wspieranie w unikaniu wypalenia zawodowego.
Zarządzanie Zmianami i Przemianą: Pomoc w akceptacji i efektywnym zarządzaniu procesem zmiany. Wsparcie w rozwoju umiejętności adaptacyjnych.
Odbudowa Pewności Siebie: Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Pracowanie nad odbudową zaufania do siebie i innych.
Planowanie Na Przyszłość po Kryzysie: Opracowywanie planu działań na przyszłość po zakończeniu fazy kryzysowej. Pomoc w budowaniu strategii rozwoju i osiągania nowych celów.

Zamów coaching